Privacy en Cookie Policy

 

In het kader van de privacy van onze klanten, staan wij garant voor optimale discreetheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
Alle wettelijke- en fatsoensnormen zullen door ons ten aller tijde nageleefd worden.

Hoe gaan wij om met onze informatie?  
De informatie die opgeslagen wordt in onze database, wordt uiteraard gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken, en ten bate van inprovement aan onze shop. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie, zoals creditcardnummers- en vervaldata, komen niet in ons bezit en worden niet opgeslagen in de database.Indien wij voor de uitvoering van uw bestelling genoodzaakt zijn uw persoonlijke gegevens aan derden door te geven, zijn deze derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij behouden ons het recht voor uw IP adres te registreren. Uw IP adres kan gebruikt worden om een bezoekersprofiel te definiëren en het gebruikt van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons ook bij het verder ontwikkelen van de site, b.v. op het gebied van design en lay-out of productaanbod. Ook misbruik van onze website kan hierdoor achterhaald worden. .
Wij doen hiervan altijd aangifte!Kan ik mijn gegevens inzien?  
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Wie hebben toegang tot de gegevens? Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Vrijetijdsspullen.nl zijn aangewezen binnen het kader van hun werkzaamheden.Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?  
U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens. Indien wij aan derden door inzage onevenredig hun belang worden geschaad, kunnen wij inzage beargumenteerd weigeren.
Geregistreerde wordt van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek ter inzage, middels mail op de hoogte gebracht.Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?  
Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd als:

- Op verzoek van u zelf.
- Deze gegevens onjuist blijken te zijn.
- De registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient.
- De registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Vrijetijdsspullen.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Vrijetijdsspullen.nl geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Vrijetijdsspullen.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 21 maart 2018 ©

Copyright © 2013-2017 Magento, Inc. All rights reserved.